جزییات تورم صنعت و معدن در سال 1402 اعلام شد
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1403 - 14:35:09
مهر

به گزارش معدن نیوز -بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه بخش صنعت و بخش معدن در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۲۳.۰ درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن و صنعت سال ۱۴۰۲ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در سال ۱۴۰۲، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن به ۱۷۸۸.۳ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل، ۴۴.۰ درصد افزایش داشته است. در این سال شاخص مربوط به گروه‌های زغال سنگ معادل ۱۵۰۶.۱، کانه‌های فلزی ۱۹۷۴.۴ و سایر معادن ۱۰۹۱.۳ می‌باشد. شاخص هر سه گروه عمده در بخش معدن در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.


در سال ۱۴۰۲، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به سال قبل (تورم سالانه) به ۴۴.۰ درصد رسیده است که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل (۲۱.۰ درصد)، ۲۳.۰ واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۴۴.۰ درصد افزایش داشته است. در این سال کم‌ترین تورم سالانه با ۲۹.۵ درصد مربوط به گروه زغال سنگ و بیش‌ترین تورم سالانه با ۴۹.۶ درصد مربوط به گروه سایر معادن است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۹ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل (۳۱.۷ درصد)، ۱.۸ واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۳۵.۲ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال ۱۴۰۱، ۲۹.۹ درصد افزایش داشته است. در میان بخش‌های مختلف صنعتی، کم‌ترین مقدار شاخص مربوط به رشته فعالیت‌ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری (۶۳۳.۱) و بیش‌ترین آن مربوط به رشته فعالیت ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل (۱۷۸۸.۶) است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۹ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل (۳۱.۷ درصد)، ۱.۸ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد صنعتی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۹.۹ درصد افزایش دارد.

در این سال، کم‌ترین تورم سالانه با ۱۷.۵ درصد مربوط به رشته فعالیت ساخت کاغذ و محصولات کاغذی و بیش‌ترین تورم سالانه با ۶۹.۵ درصد مربوط به رشته فعالیت ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر است.


http://www.madannews.com/Fa/News/641761/جزییات تورم صنعت و معدن در سال 1402 اعلام شد
بستن   چاپ