معدن‌نیوز بررسی کرد:
برنامه کاهش تولید بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال‌سنگ چین
شنبه 11 فروردين 1403 - 11:55:23

به گزارش معدن نیوز -China Shenhua Energy بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در چین، دستورالعمل تولید زغال سنگ خود را برای سال 2024 با هدف تولید تجاری زغال سنگ 316.1 میلیون تن و فروش 435.3 میلیون تنی، به ترتیب 2.6 درصد و 3.3 درصد کاهش داد.

این تعدیل نشان دهنده واکنش شرکت به عرضه بیش از حد بازار و تقاضای پرنوسان است. شنهوا پیش بینی می کند که بالقوه 14.3 درصد کاهش درآمد خالص برای سال 2023 به دلیل کاهش قیمت زغال سنگ داشته باشد.

علیرغم تلاش ها برای افزایش عرضه، چین شنهوا در میان کاهش محدودیت عرضه زغال سنگ با چالش هایی مواجه است. از سال 2016 تا 2020، تولید سالانه بین 290 تا 297 میلیون تن بود که از سال 2021 به بیش از 300 میلیون تن افزایش یافت.

در سال 2023، تولید زغال سنگ چین به 4.71 میلیارد تن رسید که از مصرف پیشی گرفت و منجر به مازاد تولید شد. با نگاهی به آینده، شنهوا انتظار دارد تولید زغال‌سنگ باثباتی در میان بهبود اقتصادی داشته باشد که نشان‌دهنده تعادل نسبتاً ضعیف عرضه و تقاضا است.

با این حال، کاهش تولید به میزان 8.4 میلیون تن در سال 2024، با توجه به هدف محقق نشده کاهش 4 میلیون تنی در سال 2023، چالش هایی را به همراه دارد. سیاست های دولت با تاکید بر امنیت عرضه انرژی، تولید پایدار را در اولویت قرار می دهد.

با توجه به نقش زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی ثابت و موقعیت Shenhua در تولید برق، کاهش قابل توجه تولید بعید است.http://www.madannews.com/Fa/News/639130/برنامه کاهش تولید بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال‌سنگ چین
بستن   چاپ