روند نزولی در بازار سرمایه

پایگاه خبری معدن نیوز -شاخص کل بورس امروز هم مانند روزهای گذشته روند نزولی داشت و با کاهش حدود ۷۳۰۰ واحدی، روی دو میلیون و ۱۲۱ هزار واحد ایستاد.

روند نزولی در بازار سرمایه

پایگاه خبری معدن نیوز -شاخص کل بورس امروز هم روند نزولی داشت و با کاهش حدود ۵۰۲۹ واحدی، روی دو میلیون و ۱۲۸ هزار واحد ایستاد.

بورس قرمز شد

پایگاه خبری معدن نیوز -شاخص کل بورس امروز روند نزولی داشت و با کاهش حدود ۲۳۰۱ واحدی، روی دو میلیون و ۱۳۳ هزار واحد ایستاد.

رشد ۹ هزار واحدی شاخص بورس

پایگاه خبری معدن نیوز -بازار سرمایه امروز روند رو به رشدی را تجربه کرد و شاخص کل بورس با افزایش حدود ۹۰۰۰ واحدی به دو میلیون و ۱۳۵ هزار واحد رسید.

بازگشت بورس به مدار صعود

پایگاه خبری معدن نیوز -شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه‌شنبه، ۲۱ شهریور) با چهار هزار و ۶۲۹ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۲۷ هزار واحد ایستاد.

افت و خیز در بازار سرمایه

پایگاه خبری معدن نیوز -شاخص کل بورس از ساعات ابتدایی امروز روند نزولی را تجربه کرد و با بیش از ۹۷۷ واحد کاهش روی دو میلیون و ۱۲۲ هزار واحد ایستاد.

افت شاخص بورس

پایگاه خبری معدن نیوز -امروز شاخص کل بورس ۵۹۷۵ واحد کاهش یافت و به دو میلیون و ۱۲۳ هزار واحد رسید اما ریزش کمتری را نسبت به دیروز تجربه کرد.

بورس قرمز شد

پایگاه خبری معدن نیوز -شاخص کل بورس از ساعات ابتدایی امروز شنبه ۱۸ شهریور ماه روند نزولی را تجربه کرد و با بیش از ۲۱ هزار واحد کاهش، روی کانال دو میلیون و ۱۲۹ هزار واحد ایستاد.

تداوم روند صعودی بورس

پایگاه خبری معدن نیوز -بازار سرمایه امروز هم روند رو به رشدی را مانند روزهای گذشته تجربه کرد و شاخص کل بورس با افزایش حدود ۱۵ هزار واحدی به دو میلیون و ۱۵۰ هزار واحد رسید.

تدوام روند صعودی بورس

پایگاه خبری معدن نیوز -بازار سرمایه امروز هم روند رو به رشدی را مانند روزهای گذشته تجربه کرد و شاخص کل بورس با افزایش حدود ۲۴ هزار واحدی به دو میلیون و ۱۳۶ هزار واحد رسید.

ادامه روند صعودی بورس

پایگاه خبری معدن نیوز -بازار سرمایه امروز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه، روند رو‌به‌رشد خود را ادامه داد و شاخص کل بورس به دو میلیون و ۱۱۱ هزار واحد رسید.

بورس بر مدار صعود

پایگاه خبری معدن نیوز -شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه، ۸ شهریور ماه) با ۹ هزار و ۷۷۱ واحد افزایش و صعود به کانال ۲.۱ میلیون واحد، در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۰۴ هزار واحد ایستاد.

افزایش ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس

پایگاه خبری معدن نیوز -بازار سرمایه امروز هم روند رو به رشدی را تجربه کرد و شاخص بورس با افزایش ۱۰ هزار واحدی به دو میلیون و ۹۵ هزار واحد رسید.

بورس بر مدار صعود

پایگاه خبری معدن نیوز - شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (‌دوشنبه، ۶ شهریور) با ۳۲ هزار و ۷۴۵ واحد افزایش، در ارتفاع ۲ میلیون و ۸۴ هزار واحد ایستاد.

تداوم روند صعودی بورس

پایگاه خبری معدن نیوز -شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (‌یکشنبه، پنجم شهریور) با ۵۸ هزار و ۳۸۹ واحد افزایش، در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۱ هزار واحد ایستاد.

رشد ۴۶ هزار هزار واحدی شاخص بورس

پایگاه خبری معدن نیوز -بازار سرمایه هفته خود را با رشد آغاز کرد و شاخص بورس با افزایش ۴۶ هزار واحدی به یک میلیون و ۹۹۳ هزار واحد رسید.

شاخص بورس بر مدار صعود

پایگاه خبری معدن نیوز -شاخص کل بورس از ساعات ابتدایی امروز روند صعودی را تجربه کرد و نهایتا با رشد حدود ۸۰۰۰ واحدی نسبت به روز گذشته، روی یک میلیون و ۹۴۶ هزار واحد ایستاد.

افت ۱۸ هزار واحدی شاخص بورس

پایگاه خبری معدن نیوز -شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه‌شنبه، ۳۱ مرداد) با ۱۸ هزار و ۲۱۶ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۹۳۸ هزار واحد ایستاد.

شاخص بورس صعود کرد

پایگاه خبری معدن نیوز - شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه، ۳۰ مرداد) با ۲ هزار و ۴۱۱ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۹۵۶ هزار واحد ایستاد و پس از چند روز روند نزولی، مثبت شد.

روند نزولی در بازار سرمایه

پایگاه خبری معدن نیوز -شاخص کل بورس امروز روند نزولی هفته و روز گذشته را ادامه داد و با کاهش حدود ۳۰۰۰ هزار واحدی، روی یک میلیون و ۹۵۴ هزار واحد ایستاد.

پذیره‌نویسی صندوق اونیکس امروز

پایگاه خبری معدن نیوز -ﺻﻨﺪوق سرمایه‌گذاری در اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ کیمیا با نماد اونیکس بر اساس ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار، از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان امروز پذیره‌نویسی می‌شود.

افت شاخص بورس

پایگاه خبری معدن نیوز - شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه، ۲۵ مرداد) با چهار هزار و ۴۹۶ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۹۷۳ هزار واحد ایستاد.

افت ۱۸ هزار واحدی شاخص بورس

پایگاه خبری معدن نیوز -شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه‌شنبه، ۲۴ مرداد) با ۱۸ هزار و ۸۶۳ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۹۷۸ هزار واحد ایستاد.

صعود ۹ هزار واحدی شاخص بورس

پایگاه خبری معدن نیوز -شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه، ۲۳ مرداد) با ۹ هزار و ۱۲۸ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۹۹۷ هزار واحد ایستاد.

نزول شاخص بورس

پایگاه خبری معدن نیوز - شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه، ۱۸ مرداد) با ۸۸۶ واحد کاهش، در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۶ هزار واحد ایستاد.

شرکت فولاد مبارکه
شرکت فولاد هرمزگان
چادرملو
فولاد خوزستان
شرکت فولاد غدیر نی ریز
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
فولاد سنگان
آلومینای ایران جاجرم
شرکت صبافولاد