قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۸ : ۴۸ : ۰۵
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
794.70 $
794.60 $
 نقره
14.73 $
14.72 $
 پالادیوم
1178.00 $
1176.90 $
 آلومینیوم
1922.13 $
1926 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
5946.26 $
5947.72 $
 نیکل
10819.03 $
10821.03 $
 قلع
19161.78 $
19153 $
 سرب
1952.39 $
1952.89 $
 روی
2509.4 $
2507.55 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۸ : ۴۸ : ۰۵
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
242000
245000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
230000
235000
 شمش هرمزال
230000
235000
 شمش ايرالكو
230000
235000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
211944
228800
 بورس شانگهای / $
1977.7 $
1962.83 $
 بورس لندن LME / $
1922.13 $
1926 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۸ : ۴۸ : ۰۵
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
567749
545580
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
586227
563161
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
5946.26 $
5947.72 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۸ : ۴۸ : ۰۵
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2509.4 $
2507.55 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۸ : ۴۸ : ۰۵
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1952.39 $
1952.89 $

آخرین اخبار