قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۵ : ۴۴ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
804.00 $
803.80 $
 نقره
15.06 $
15.07 $
 پالادیوم
889.80 $
889.60 $
 آلومینیوم
2069.92 $
2071.52 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6032.05 $
6035.14 $
 نیکل
13362.47 $
13355.35 $
 قلع
19074.49 $
19070.97 $
 سرب
2079.24 $
2079.67 $
 روی
2462.25 $
2465.11 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۵ : ۴۴ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
---
160000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
---
161000
 شمش هرمزال
---
161000
 شمش ايرالكو
---
161000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
113045
113477
 بورس شانگهای / $
2093.37 $
2054.37 $
 بورس لندن LME / $
2069.92 $
2071.52 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۵ : ۴۴ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
298232
295485
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
308894
305899
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6032.05 $
6035.14 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۵ : ۴۴ : ۲۰
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2462.25 $
2465.11 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۵ : ۴۴ : ۲۰
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2079.24 $
2079.67 $

آخرین اخبار