قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۰ : ۲۰ : ۱۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
842.90 $
842.60 $
 نقره
14.71 $
14.70 $
 پالادیوم
1073.70 $
1072.50 $
 آلومینیوم
2049.73 $
2049.71 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6241.47 $
6233.95 $
 نیکل
12501.68 $
12498.31 $
 قلع
19243.72 $
19243.35 $
 سرب
2031.9 $
2031.78 $
 روی
2642.39 $
2641.19 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۰ : ۲۰ : ۱۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
274000
283000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
264000
273000
 شمش هرمزال
264000
273000
 شمش ايرالكو
264000
273000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
221888
222195
 بورس شانگهای / $
2053.16 $
2037.75 $
 بورس لندن LME / $
2049.73 $
2049.71 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۰ : ۲۰ : ۱۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
596002
563092
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
625802
---
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6241.47 $
6233.95 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۰ : ۲۰ : ۱۶
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2642.39 $
2641.19 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۰ : ۲۰ : ۱۶
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2031.9 $
2031.78 $

آخرین اخبار