قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۸ : ۵۷ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
875.00 $
878.70 $
 نقره
16.46 $
16.45 $
 پالادیوم
951.70 $
952.20 $
 آلومینیوم
2173.69 $
2182.25 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6805.04 $
6807.76 $
 نیکل
15355.48 $
15364.43 $
 قلع
20445.68 $
20368 $
 سرب
2420.03 $
2417.36 $
 روی
2929.62 $
2927 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۸ : ۵۷ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
147000
146000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
140000
136500
 شمش هرمزال
140000
136500
 شمش ايرالكو
140000
136500
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
115087
119623
 بورس شانگهای / $
2172.13 $
2229.06 $
 بورس لندن LME / $
2173.69 $
2182.25 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۸ : ۵۷ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
319673
303864
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
329943
344443
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6805.04 $
6807.76 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۸ : ۵۷ : ۲۰
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2929.62 $
2927 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۸ : ۵۷ : ۲۰
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2420.03 $
2417.36 $

آخرین اخبار